Centar-Jelah doo Tešanj

DC Kraševo
Matuzići bb
74266 Tešanjka

Bosna i Hercegovina

Preduzeće za unutarnju i međunarodnu špediciju

Dokumenti za uvoz vozila

Za sve djelatnosti u vezi izvoznog ili uvpznog carinjenja Vaše robe potrebno je da obezbjedite potrebne dokumente, a mi ćemo Vam pomoći :

Carinjenje vozila:

U nastavku pogledajte spisak dokumenata koji moraju pratiti Vašu robu prilikom uvoza vozila.

Osnovni dokumenti:
-
Faktura ili kupoprodajni ugovor ( 2 originalna primjerka)
- Ukoliko se radi o kupoprodajnom ugovoru mora biti ovjeren kod notara u zemlji prodavca vozila.
- Dokaz o porijeklu (ukoliko je vozilo proizvedeno u EU)
- Tovarni list (CMR)
- Graničnu prijavu (prijava sa BiH granice prilikom ulaska robe u BiH)
- Servisna knjiga (ukoliko je vozilo mlađe od 10 godina)
- TIF potvrda
- Dokaz o uplati (Swift)
- Vlasničku knjigu vozila
- Saobraćajnu knjigu vozila
- Izvoznu deklaraciju
- Račun za prevoz (ukoliko je vozilo dopremljeno na drugom vozilu)
- Potvrdu o broju motora i šasije (sa tehničkog servisa)
- Potvrdu o Homologaciji vozila (iz servisa koji radi homologaciju).

DOKAZ O PORIJEKLU ROBE
Dokaz o porijeklu se može prezentirati na dva načina.

- Prvi je putem Obrasca "EUR1" kojeg izdaje i ovjerava izvozna carinska ispostava.
Ovdje pogledajte kako izgleda ovaj obrazac !

- Drugi način dokazivanja porijekla je posebnom Izjavom koja se štampa na fakturu ili drugi dokument koji prati robu.
Izjava na fakturi je važeća samo za robu do 6.000,00 EUR-a izuzev u slučaju kada se radi o Ovlaštenom izvozniku jer u tom slučaju nema ograničenja vrijednosti robe.
Obavezno tražite da Vam izvoznik posebno ovjeri izjavu na fakturi jer u protivnom neće biti pravilno popunjena!
Ovdje pogledajte tekst izjave koji treba da bude identično napisan od slova do slova!

Uvoz putničkih vozila iz EU bez troškova carine!

Da bi bili oslobođeni plaćanja carine na vaše putničko vozilo morate da ispunite sledeće uslove i obezbjediti potrebne dokumente.

Vozilo mora biti proizvedeno u EU!
Da bi dokazali porijeklo vozila morate obezbjediti potvrdu proizvođača koju ćete dobiti u ovlaštenom servisu vašeg automobila.
Sa potvrdom proizvođača carinski ured u zemlji izvoznici mora ovjeriti valjani dokument kao dokaz da je automobil EU porijekla.
Dokument koji dokazuje da je roba EU porijekla se zove "EUR1" obrazac a on mora biti ovjerem pečatom izvozne carine.
Osim obrasca EUR1 kao dokaz o porijeklu možete dostaviti i posebnu Izjavu na fakturi od vozila koja mora biti ispravno popunjena, a o svemu se možete informisati kod naših špeditera.
U slučaju da niste obezbjedili potrebne dokumente za dokazivanje porijekla, bez obzira što je vozilo proizvedeno u EU, platit ćete puni iznos carine.